Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'VN nên nghiên cứu mô hình Singapore'

Tiếp theo phần đầu cuộc phỏng vấn với BBC về chủ đề kinh tế khu vực, trong phần hai, tiến sỹ Vũ Minh Khương từ Đại học Quốc gia Singapore nhận xét về mô hình Singapore và những yếu tố cần thiết để Việt Nam có thể trỗi dậy trong tương lai.

"Dân chủ tự do ở trong xã hội châu Á thì phải hiểu rằng là tạo cho con người cái tự do phát huy cao nhất năng lực của mình,"ông nói.

"Cho nên trọng dụng nhân tài, chiến lược phát triển và tranh thủ lòng dân là ý thức rất cao trong từng quan chức chính phủ ở Singapore, cho từng cán bộ đảng PAP ở đây."

"Yếu tố dân chủ mà theo định nghĩa đó, thì tôi thấy rất mạnh mẽ ở Singapore này. Và cái đó, tôi mong từng ngày sẽ được người Việt Nam nghiên cứu, áp dụng. Đó sẽ là khởi đầu cho dân tộc Việt Nam trỗi dậy trong tình thế khó khăn và thách thức hiện nay."

"Tôi nhìn thấy những vấn đề rất lớn, rất nổi trội mà Việt Nam thua kém rất xa so với Trung Quốc và với nhiều nước khác."

"Thứ nhất là không có một chiến lược phát triển dài hạn để nhìn thấy đâu là sức mạnh của dân tộc mình, đâu là cơ hội và thách thức trên thế giới, đâu là mục tiêu mà chúng ta sẽ đi tới trong vòng vài thập kỷ nữa. Tất cả đều không rõ."

"Thứ hai là năng lực học hỏi của Đảng Cộng sản Việt Nam rất hạn chế; từ việc thu hút nhân tài, đối sánh mình với thế giới ra sao, trong việc thử nghiệm những chính sách dũng cảm, trong việc liên tục đổi mới và cải tiến, lắng nghe nhân dân."

"Những đặc điểm đó làm đất nước mình ngày càng tụt lùi."