Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Hiến pháp sắp thông qua chỉ như HP cũ'

Luật sư bất đồng chính kiến Nguyễn Văn Đàicho rằng trong đợt sửa đổi Hiến pháp kỳ này, cho dù chính quyền tỏ ra dân chủ về hình thức, song thực chất đã không có gì thay đổi lớn và cơ bản.

"Bản Hiến pháp sắp được Quốc hội Việt Nam thông qua sửa đổi tới đây gần như là một bản Hiến pháp cũ, nó chỉ chỉnh sửa một số chỗ để củng cố cho nội bộ của Đảng Cộng sản thôi, chứ không đem lại một lợi ích nào thực tế cho người dân VN cả," luật sư Đài nói với BBC từ Hà Nội.

Theo ông Đài, điều đáng quan tâm nhất là một bản Hiến pháp phải thực sự đáp ứng được các quyền tự do, dân chủ của người dân, đáp ứng được quyền của người dân kiểm soát chính quyền về các mặt quyền lực chính trị cũng như về kinh tế.

Ông nhấn mạnh: "Dù họ có cố tình tạo ra một cách làm có vẻ dân chủ hơn, thế nhưng nội dung không đáp ứng được, thì không có ý nghĩa gì".

Luật sư Đài cũng cho rằng cuộc 'lấy ý kiến' tới 'hộ gia đình' của chính quyền đã chỉ tập trung vào kịch bản bản thảo sửa đổi Hiến pháp mà bỏ qua việc người dân phải được quyền nêu quan điểm, quyết định từ đầu các nguyên tắc từ nội dung, phương thức, kế hoạch, thành phần, nhân sự của sửa hiến pháp, cho tới việc ai được phúc quyết, ai được thông qua hiến pháp, hoặc hiến pháp sửa đổi.