Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Tiếng nói bất đồng trong doanh nhân TQ

Giới doanh nhân TQ muốn có tiếng nói về việc điều hành xã hội trong bối cảnh Đảng cộng sản Trung Quốc nhóm họp để bàn thảo về cải cách tại hội nghị trung ương 3.

Bà Vương Dĩnh, cựu giám đốc quỹ đầu tư chứng khoán đã bỏ việc của mình để trở thành người chuyên chỉ trích chính phủ.

“Tôi không thể chấp nhận thực trạng thiếu tiến bộ,” bà nói.

Trong khi đó ông Mao Vũ Thức, Kinh tế gia độc lập, nói "Các nhóm lợi ích rất mạnh, họ nắm giữ nguồn rất lớn về vốn, đất đai, các ưu đãi đặc biệt, do đó khu vực tư nhân khó có thể cạnh tranh với họ và tình hình như hiện nay là rất khó thay đổi, không có cách nào thay đổi được”.