Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Tòa án VN lại lạm quyền Quốc hội?

Hội đồng thẩm phán của Tòa án Nhân dân Tối cao của Việt Nam ban hành một nghị quyết hướng dẫn việc xét xử án treo với tội phạm tham nhũng, theo đó kể từ ngày 15/12/2013, tòa án các cấp sẽ không được áp dụng án treo với loại tội phạm này.

Luật sư Hà Huy Sơn từ Hà Nội cho rằng mặc dù động thái có thể nhằm đáp lại các áp lực và kỳ vọng trong nước về xử lý tội tham nhũng, cách thức mà Tòa án Nhân dân Tối cao ra văn bản có thể tạo ra hiệu ứng'tiêu cựu mà theo ông là 'lạm quyền' của Quốc hội, nếu chiểu theo các nguyên tắc về pháp lý và ra văn bản quy phạm.

Theo ông Sơn, nghị quyết 01/2013 thể hiện việc các phiên tòa từ trước đến nay, trong đó thành phần là thẩm phán và các hội thẩm nhân dân đã không làm tốt vai trò của họ trong xét xử loại tội phạm tham nhũng nên không đáp ứng được các yêu cầu của xã hội.

'Chắp vá, lạm quyền'

"Chính vì vậy đã có sự can thiệp của Hội đồng Thẩm phán bằng nghị quyết nhằm hạn chế độ tùy nghi của các điều luật mà bộ luật hình sự Việt Nam quy định."

Tuy nhiên, can thiệp của Tòa án Nhân dân Tối cao đã chỉ mang tính chắp vá và lạm quyền của Quốc hội, theo luật sư Sơn.

"Việc ra nghị quyết này không thể hiện một cái gì đó tích cực, vì làm như thế sẽ làm giảm vai trò của thẩm phán và hội đồng xét xử.

"Thứ hai, nếu người ta muốn đạt được yêu cầu của xã hội, thì người ta phải sửa và bổ sung bộ luật hình sự, mà cơ quan có thẩm quyền là Quốc hội thực hiện việc này, chứ không phải là để Hội đồng Thẩm phán, Tòa án Tối cao."