Người Việt buôn bán ở Moscow
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Người Việt nhập cư bất hợp pháp ở Nga

Con số người Việt có mặt ở Nga theo các thống kê chính thức là khoảng 100.000 người.

Không rõ bao nhiêu trong số đó có giấy tờ hợp lệ.

Đa số những người Việt ở Nga bất hợp pháp làm việc tại các xưởng may "đen" hoặc ngoài chợ. Họ không chỉ là mục tiêu trong các cuộc bố ráp mà nhà chức trách tiến hành, mà nhiều người còn bị chủ thuê bóc lột và ngược đãi.

Đang có kêu gọi chính quyền Nga ân xá, tức hợp pháp hóa cuộc sống cho những người này.

Hồng Nga tường thuật từ Moscow.