Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Thảo luận hiến pháp ''vượt cương lĩnh Đảng'

Trả lời BBC hôm 29/11/2013, Đại biểu Quốc hội Việt Nam, ông Dương Trung Quốc nói Hiến pháp 2013 'ngày càng rõ là chỉ thể chế hóa cương lĩnh của Đảng cầm quyền', so với các hiến pháp trước từ 1946.

Hôm 28/11, ông Dương Trung Quốc là một trong hai đại biểu Quốc hội không bỏ phiếu tán thành Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 trong phiên bỏ phiếu thông qua văn bản này.

Trả lời câu hỏi của BBC liệu ông có 'cô đơn' trong quá trình bàn thảo về Hiến pháp mới không, ông Dương Trung Quốc xác nhận ông thấy không khí bàn thảo diễn ra dân chủ.

Tuy thế, ông cho biết "Cuộc thảo luậ̣n đã vượt qua phạm vi cương lĩnh của Đảng nên họ đã kéo lại"

Nhưng ông cũng nói Hiến pháp mới này cũng có "những điều sửa đổi", và "quyền con người được nhấn mạnh hơn" và có nhiều điểm khác được điều chỉnh.

Ông cũng nói các sửa đổi đã không làm nhiều người dân thỏa mãn và bản thân ông cũng không thỏa mãn.

Trả lời câu hỏi rằng một số người muốn Quốc hội này "giải tán", ông Dương Trung Quốc nói "đó chỉ là ý kiến của một nhóm người" và làm quyền của mỗi người đặt ra và ông "tôn trọng các ý kiến khác biệt, kể cả quyết liệt" như thế.

Tuy nhiên, ông nói mỗi quốc gia có một lịch sử, một bước đi của mình.

Là một sử gia, ông Dương Trung Quốc hiện đang là đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ thứ 3.