Nhận định về XH dân sự và HP mới

Chụp lại hình ảnh,

Nhà báo tự do Phạm Chí Dũng nói Hiến pháp mới 'bảo thủ' tới mức 'cực đoan'

Nhà báo tự do, Tiến sỹ Phạm Chí Dũng nhận xét về hiện trạng, khuynh hướng của xã hội tự do ở Việt Nam hiện nay và bình luận về bản Hiến pháp sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua hôm 28/11/2013.

Ông Dũng cho hay trong lần ra Hà Nội mới đây để thu thập tư liệu cho một cuốn sách mà ông dự định viết về xã hội dân sự trong nước, ông đã nắm bắt được một tín hiệu về khả năng chính quyền cộng sản Việt Nam thay đổi phương cách nhìn nhận và cư xử với thiết chế chính trị, xã hội này.

Ông nói: "Tôi bắt được một tín hiệu là có thể sắp tới, nhà nước Việt Nam buộc phải dần dần thừa nhận một kiểu mẫu, một kiểu hình xã hội dân sự nào đó, nhưng tất nhiên theo cách của nhà nước Việt Nam,

"Có nghĩa là họ sẽ đưa ra chủ động nghiên cứu và vận dụng xã hội dân sự theo những điều kiện thực tiễn ở Việt Nam, còn đối với những nhóm dân chủ và những người hoạt động nhân quyền ở Việt Nam thì thực tình mà nói, vấn đề xã hội dân sự vẫn còn khá là mơ hồ."

Theo Tiến sỹ Dũng cách hiểu về khái niệm của thể chế này vẫn còn có sự khác biệt ngay trong nội bộ của các nhóm là thành viên của 'xã hội dân sự' ở cả cấp độ địa phương, nhưng đặt biệt nhất, vẫn theo quan sát của ông, có một sự khác biệt khá lớn và 'đáng quan ngại' giữa giới hoạt động, vận động cho xã hội dân sự trong xã hội, cộng đồng với nhóm trí thức ở trong Đảng Cộng sản.

'Bảo thủ, cực đoan'

Về Hiến pháp mới thông qua, hôm thứ Sáu, nhà báo tự do nói với BBC:

""Nhiều người hiểu biết và băn khoăn với đất nước thì họ thực sự thất vọng vì đã không có một nội dung nào được thay đổi so với Hiến pháp 1992, và đặc biệt cũng không có một nội dung nào có thể thỏa mãn được nguyện vọng của đại đa số nhân dân và trí thức đã được Kiến nghị 72 hay một số kiến nghị khác mô tả."

Theo ông Dũng bản Hiến pháp lẽ ra ít nhất phải xem xét lại 'sự chủ đạo của kinh tế nhà nước' mà theo, ông trái lại, phải 'thừa nhận vai trò chủ đạo của kinh tế tư nhân chứ không phải kinh tế nhà nước' và do đó 'phải giảm độc quyền của kinh tế nhà nước và giảm sự lỗ lã, hoạt động kém hiệu quả lan truyền của các doanh nghiệp nhà nước.'

"Hiến pháp lần này đã giữ nguyên và như vậy là quá bảo thủ, bảo thủ đến mức cực đoan. Theo quy luật biện chứng lịch sử thì bất kỳ một sự bảo thủ chuyền dẫn đến cực đoan nào cũng sẽ dẫn đến sự sụp đổ và sụp đổ nhanh chóng hơn."

Vẫn theo ông Dũng, Hiến pháp mới đã không hề đề cập và cũng không có thay đổi gì đối với quy định 'thu hồi đất nói chung và thu hồi đất nói riêng đối với các dự án phát triển kinh tế - xã hội' mà theo ông lâu nay là nguyên nhân của một vấn đề 'rất nóng' và gây ra 'nhiều cuộc biểu tình' của người dân.

"Hiến pháp lần này đã giữ nguyên và như vậy là quá bảo thủ, bảo thủ đến mức cực đoan. Theo quy luật biện chứng lịch sử thì bất kỳ một sự bảo thủ chuyền dẫn đến cực đoan nào cũng sẽ dẫn đến sự sụp đổ và sụp đổ nhanh chóng hơn," ông Dũng dẫn ý kiến của một số người quan tâm tới sự kiện Hiến pháp mới và bình luận.