Nguyễn Kiến Giang 'tấm gương phản tỉnh'

Sự phản tỉnh để đi tới từ bỏ Đảng Cộng sản cùng học thuyết Marx-Lenin của học giả Nguyễn Kiến Giang vẫn còn mang tinh thần thời sự và là một thái độ, một tấm gương đáng khâm phục đối với nhiều người Việt Nam hiện nay, theo nhà nghiên cứu Lữ Phương từ Việt Nam.

Nhìn lại sự nghiệp của cựu đảng viên lão thành, tù nhân trong vụ án 'Xét lại chống Đảng' nửa sau thế kỷ trước, người vừa qua đời tại Hà Nội, ông Lữ Phương nói ông Kiến Giang là một nhà nghiên cứu uyên bác, nghiêm túc về lý luận.

Tuy nhiên, theo ông Lữ Giang chính thái độ phản tỉnh của nhà nghiên cứu này khi từ bỏ Đảng Cộng sản và học thuyết Marx-Lenin, cùng cung cách mà ông ứng xử với những người đã từng trừng phạt, bỏ tù ông mới là điều đáng 'mến phục'.

'Gương phản tỉnh'

"Cái mà anh em ghi nhận nơi ông Giang là một thái độ sống, một thái độ trí thức, một thái độ bình thản nhìn lại, không hận thù, không oán hận, mặc dù là mình bị hắt hủi thế này, thế khác, nhìn lại thẳng thắn để cùng với nhau đối thoại, tìm một con đường mới cho đất nước," ông Phương nói với BBC hôm 02/12/2013.

Đăc biệt, theo nhà lý luận từ Sài Gòn, sự phản tỉnh của ông Kiến Giang vẫn còn có ý nghĩa thời sự với nhiều người trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản ở Việt Nam hiện nay:

"Nếu ở trong Đảng vẫn còn những người cho rằng chủ nghĩa Marx, chủ nghĩa Cộng sản có tính chất nghiêm chỉnh, thì sự phản tỉnh của ông Giang cần phải làm gương, để cho họ nhìn lại," ông Phương nói.