Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Nguyễn Kiến Giang là người yêu nước'

Nhà hoạt động chính trị Nguyễn Kiến Giang vừa qua đời ở Hà Nội sáng ngày 2/12/2013.

Ông Nguyễn Kiến Giang, sinh năm 1931, hoạt động cách mạng và vào Đảng Cộng sản Việt Nam từ rất sớm.

Ông là một trong các nạn nhân của vụ án Xét lại Chống Đảng những năm 1960.

Nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Minh Cần, người cùng học với ông Kiến Giang tại trường Đảng cao cấp tại Nga, nhưng quyết định ở lại trong khi ông Nguyễn Kiến Giang bị gọi về và bị bắt, kể lại câu chuyện.