Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Đảng đông nhưng nhiều người cơ hội'

Blogger Huỳnh Ngọc Chênh cho rằng việc ông Lê Hiếu Đằng, một quan chức cấp cao của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vừa ly khai Đảng là 'cần thiết' đồng thời bình luận về hiện trạng và tương lai của Đảng.

Theo cựu phóng viên báo Thanh Niên, Đảng có thể 'đông về số lượng' nhưng nhiều thành viên là cơ hội và do đó đảng chứa đựng những yếu tố bất ổn.

Trao đổi với BBC hôm 05/12/2013 từ Sài Gòn, ông Chênh nói:

"Chuyện ra khỏi Đảng của ông rất cần thiết, nó tạo ra một tiếng vang, nhất là trong thời điểm này, khi mà Đảng vừa ra Hiến pháp bắt toàn dân phải đi theo và đặt toàn dân dưới quyền lãnh đạo tuyệt đối của Đảng."

Ông Chênh tin rằng đang có những dấu hiệu làm thay đổi bản chất của Đảng Cộng sản.

"Số lượng có thể tăng lên, nhưng cái chất thay đổi và sự tồn tại của đảng này không phải là sự tồn tại của đảng cộng sản, mà nó là một đảng gì đó mà giới mới vào sẽ dần dần hướng vào hướng đó và sẽ đặt lại tên gì đó, nếu như họ còn tiếp tục tồn tại," ông phân tích.