Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Diễn biến mới nhất truyền hình trực tiếp

Phản ứng toàn cầu sau tin tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi, Nelson Mandela qua đời.