Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Lễ tưởng niệm Nelson Mandela

Hàng chục ngàn người cùng giới lãnh đạo thế giới dự lễ tưởng niệm cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela.