Chứng khoán Mỹ
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

GDP thượng thọ 80 tuổi

Thuật ngữ Tổng sản phẩm Quốc nội (GDP) lần đầu tiên được đưa ra đúng ngày này cách đây 80 năm.

GDP là tổng của chi tiêu, đầu tư, chi tiêu của chính phủ và xuất khẩu ở bất kỳ nước nào, vốn vẫn là cách chủ đạo để so sánh mức độ giàu nghèo giữa các quốc gia.

Phóng viên Caroline Hepker của BBC giải thích tóm tắt về lịch sử GDP.