Người gắn thìa lên cơ thể
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Người 'Nam châm' hút được thìa

Ông Etibar Elchev người Georgia vừa phá kỷ lục gắn thìa lên cơ thể mình.

Ông tự nhận mình có khả năng phát ra lực hút nam châm, có thể dính tới 53 chiếc thìa.