Gấu trúc Yuan Zai
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Ra mắt gấu trúc con đầu tiên ở Đài Loan

Gấu trúc con Yuan Zai (tạm dịch Viên Tử) đã có buổi ra mắt công chúng Đài Loan vào hôm nay 06/01/2014, thu hút hàng ngàn lượt khác du lịch.

Viên Tử giờ đã sáu tháng tuổi, được thụ tinh ống nghiệm từ gấu mẹ Yuan Yuan (Nhất Nhất) và gấu bố Tuan Tuan (Thống Thống) thành công sau ba năm cố gắng.

Nhất Nhất là món quà hữu nghị của Trung Quốc tặng Đài Loan năm 2008.