Quyên góp cho gia đình lính trận Hoàng Sa

Một nhóm ở Việt Nam vừa đưa ra chương trình Nhịp cầu Hoàng Sa kêu gọi quyên góp cho các gia đình quân nhân tham gia trận hải chiến năm 1974.

Nhà báo Huy Đức, tác giả bộ sách Bên Thắng cuộc viết: "Chắc chắn, ở đâu trên Tổ quốc này cũng còn rất nhiều những sự hy sinh cần được nhìn nhận, những số phận cần được chia sẻ.

"...Chúng tôi chọn Hoàng Sa như một nhịp cầu để nối những nghĩa cử ấy và mong trên nhịp cầu này sẽ bắt đầu những bước đi chung của người Việt Nam từ muôn phương," theo bản kêu gọi đăng trên trang Facebook Osin HuyDuc.

Ông Đỗ Thái Bình, một thành viên trong nhóm nói với BBC rằng đây không phải là lần đầu tiên có chuyện giúp đỡ gia đình cựu binh trận Hoàng Sa, "nhưng có lẽ là lần đầu tiên nó được công bố trên mạng xã hội".

Ông Bình, thuộc Hội Khoa học Kỹ thuật và kinh tế TP. HCM, cũng cho biết, đây hoàn toàn là hoạt động của công dân, không liên quan tới chính quyền.

"Tiêu chí của chúng tôi là rõ ràng, minh bạch với số tiền quyên góp vì đây là hoạt động xã hội," ông nói.

Các thành viên của nhóm gồm có ông Đỗ Thái Bình, nhà báo Huy Đức, nhà báo Thế Thanh, nhà báo Vũ Kim Hạnh và ông Lữ Công Bảy - cựu binh trận hải chiến Hoàng Sa.

Những người khởi xướng chương trình nói họ mong người Việt trong và ngoài nước cùng chung tay xây dựng Nhịp cầu Hoàng Sa.