Bỏ phiếu cho hiến pháp mới ở Ai Cập
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Hiến pháp mới của Ai Cập có ý nghĩa gì?

Ai Cập đang tiến hành bỏ phiếu cho hiến pháp mới, mà nếu được thông qua sẽ dọn đường cho bầu cử tổng thống và quốc hội.

Hiến pháp mới sẽ thay thế bản hiến pháp gây nhiều tranh cãi được thông qua năm 2012, bảy tháng trước khi quân đội truất quyền tổng thống Mohammed Morsi.

BBC giải thích những thông tin cơ bản về cuộc bỏ phiếu này.