Diễn đàn Kinh tế Thế giới
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Lịch sử Diễn đàn Kinh tế Thế giới

Các lãnh đạo hàng đầu về kinh tế trên khắp thế giới đang tới khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Davos ở Thụy Sĩ để tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

Khời đầu từ năm 1971, hội nghị thượng đỉnh Davos tập trung vào các vấn đề kinh tế, nhưng nay nghị trình đã mở rộng ra các vấn đề đáng lo ngại của thế giới.

BBC giải thích tóm tắt lịch sử của Diễn đàn Kinh tế Thế giới trong 90 giây.