Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Tượng giấy TQ làm New York sửng sốt

Nghệ sỹ Trung Quốc Lí Hồng Ba tạo ra các tác phẩm điêu khắc từ hàng ngàn tấm giấy, có thể biến đổi hình dạng khi được kéo giãn.

Các tác phẩm đang được trưng bày ở thành phố New York.