Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Nhân quyền được nhận thức rõ hơn'

Trước thềm Kiểm điểm Nhân quyền Định kỳ cho Việt Nam, GS Nguyễn Minh Thuyết nói vấn đề nhân quyền ngày càng được nhận thức rõ hơn ở trong nước và đã có nhiều tiến bộ.

Cựu đại biểu Quốc hội nói tuy vậy vẫn có nhiều vấn đề cần làm để cải thiện.

"Không phải mọi người chỉ trích Việt Nam đều là có thái độ thiếu thiện chí... mà có nhiều người mong muốn Việt Nam thực hiện được các tiêu chuẩn quốc tế [về nhân quyền]."