Nhạc sĩ Nam Lộc
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Lần biểu tình này quan trọng hơn nhiều'

Nhạc sĩ Nam Lộc từ Hoa Kỳ cũng tới Geneva để tham gia biểu tình về nhân quyền Việt Nam trong phiên họp kiểm định định kỳ thứ 18 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.

"Lần biểu tình này quan trọng hơn nhiều lần biểu tình khác bởi vì chúng tôi muốn nói lên tiếng nói cho những người tranh đấu ở trong nước hiểu rằng người Việt từ khắp năm châu đều hỗ trợ cuộc tranh đấu đó của quí vị và họ không có cô đơn, và đồng thời chúng ta cần phải nói lên tiếng nói cho những người không nói được ở trong nước," ông nói.

Tường thuật của Nguyễn Hùng, Bình Khuê từ Geneva, Thụy Sĩ.