Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Vẫn ủng hộ thông điệp của thủ tướng'

Giáo sư Tương Lai nói ông vẫn ủng hộ thông điệp đầu năm với nội dung cổ súy cho dân chủ của ông Nguyễn Tấn Dũng, dù cho rằng "thủ tướng chưa có đủ điều kiện" để thực hiện lời hứa của mình.

Bình luận với BBC về việc một tháng sau khi phát biểu của ông Dũng được đưa ra, các tù nhân lương tâm vẫn chưa được trả tự do và một số nhà hoạt động bị ngăn chặn xuất cảnh trước thềm cuộc Kiểm điểm Nhân quyền định kỳ (UPR) cho Việt Nam tại Geneva, Thụy Sỹ, ông Tương Lai nói:

"Không thể căn cứ vào một vài sự kiện để mà bác bỏ một xu hướng".

"Tôi không ngả về một ông A ông B nào hết. Khi tôi hoan nghênh thông điệp của thủ tướng, chính là hoan nghênh tư tưởng khẳng định rằng muốn tạo một động lực cho sự phát triển bền vừng thì phải thay đổi thể chế và phát huy dân chủ."

"Tôi tin rằng đó là một tuyên bố chắt lọc, còn làm được hay không, thì còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Không phải là ông thủ tướng muốn làm là làm được ngay."

"Có những lực lượng đối chọi với ông ấy. Nếu để ông ấy làm thì uy tín ông ấy lên cao quá, hạ thấp người khác, thì cũng rất nguy hiểm".

"Tôi chỉ đáng buồn là ông thủ tướng chưa đủ điều kiện hoặc chưa tìm mọi cách để thực thi những điều mà xã hội trông đợi".