Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Vì sao gỡ bài về chiến tranh biên giới?

Bình luận với BBC về việc một số báo Việt Nam gần đây gỡ bài viết về cuộc chiến biên giới năm 1979, nhà báo Nguyễn Công khế, cựu Tổng Biên tập báo Thanh Niên cho rằng nhiều khả năng đây không phải do chỉ đạo từ cấp trên.

"Có hai trường hợp, có thể người ta ngại ảnh hưởng tới quan hệ với Trung Quốc nên người ta bảo rút. Nhưng tôi nghĩ khả năng đó thấp thôi," ông nói.

"Các tổng biên tập báo trong nước người ta cũng tự kiểm duyệt, khi người ta đăng lên rồi người ta cũng vì sợ hay ngại cái gì đó mà tự rút thì cũng có."

"Chính ông Nguyễn Thế Kỷ là Phó Ban Tuyên giáo Trung ương mà đã nói là không có lệnh cấm đó, thì tôi cũng tin một phần nào đó là không có chuyện đó."