Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Vì sao không truy kích quân TQ năm 1979?

Trả lời câu hỏi của BBC hôm 15/2/2014 về việc vì sao Việt Nam không truy kích khi quân Trung Quốc rút lui vào tháng Ba năm 1979, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, cựu Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc (từ 1974-1987), nói:

"Bởi vì chúng tôi không có chủ trương gây chiến tranh, sự thật thì họ xâm lược chúng tôi thì chúng tôi phải đánh, họ rút lui rồi thì thôi, chúng tôi cũng chẳng thấy phải đuổi theo để tiêu diệt thêm quân Trung Quốc làm gì."

"Miễn là họ phải rút lui khỏi biên giới chúng tôi là được."