Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Đà Nẵng đủ chứng cứ để kiện Bộ TN-MT'

Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đà Nẵng khẳng định thành phố có đủ chứng cứ để kiện Bộ Tài nguyên Môi trường vì những chi tiết trong dự thảo về việc vận hành liên hồ chứa nước.

"Họ chọn mực nước 2,53m tại trạm Thủy Văn Ái Nghĩa là con số trung bình của những tháng cạn nhất trong năm ... làm mực nước cơ sở để mở nước ra hoặc xả nước về," ông Huỳnh Vạn Thắng nói với BBC trong cuộc phỏng vấn ngày 21/2.

"Thành phố Đà Nẵng không chấp nhận vì mức 2,53m là quá thấp và sẽ dẫn đến hạn hán."

"Thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu chọn mực nước là 2,8m. Trong thực tế quản lý thì thành phố thấy đây là mực nước mà vùng hạ du có thể chấp nhận được."

Ông Thắng nói trong trường hợp Bộ vẫn giữ nguyên lập trường, "chắc chắn các cơ quan của chúng tôi sẽ tham mưu cho thành phố Đà Nẵng để khởi kiện tại tòa án, theo quy định của pháp luật."

"Đó là chuyện bắt buộc, dù đây là điều chúng tôi không muốn."

"Chúng tôi khẳng định có những chứng cứ rất rõ ràng, như thiệt hại về cấp nước chẳng hạn, đó là điều rõ ràng, không thể chối cãi được."