Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Những con chuột cải biến gene

Mỗi ngày hàng trăm nghiên cứu khoa học được công bố trên khắp thế giới về bệnh tật của con người và các điều kiện sức khỏe, từ rối loạn di truyền đến ung thư.

Trong hầu hết các trường hợp thử nghiệm được thực hiện ở chuột vì người và chuột có chung 95% gene.

Tại trung tâm thí nghiệm này ở Anh Quốc, chuột được nuôi đặc biệt để thử nghiệm những căn bệnh ở người do di truyền gây ra.

Mời quý vị tới thăm nơi nuôi 56 ngàn con chuột đã được cải biến gene.