'Sẽ còn nhiều cà phê nhân quyền'

Blogger Mẹ Nấm

Nguồn hình ảnh, Mang luoi Blogger VN

Chụp lại hình ảnh,

Blogger Mẹ Nấm (đứng) phát biểu tại buổi cà phê nhân quyền hôm 01/3/2014 ở Sài Gòn.

Blogger Mẹ Nấm (hay Nguyễn Ngọc Như Quỳnh) thuật lại diễn biến và kết quả buổi tọa đàm "cà phê nhân quyền" do Mạng lưới Blogger Việt Nam tổ chức ở Sài Gòn sáng ngày 01/3/2014 để làm rõ lý do chính quyền ngăn cấm quyền xuất cảnh và đi lại của các nhà hoạt động.

Theo nhà hoạt động đến từ Nha Trang sẽ còn có nhiều buổi cà phê nhân quyền tương tự với các nội dung đa dạng, được tổ chức để giới hoạt động tranh đấu đòi các quyền con người và quyền công dân cơ bản.

"Cà phê nhân quyền hôm nay là bước đầu, mà chúng tôi dự định sẽ tổ chức một chuỗi cà phê thảo luận về các quyền con người đang bị vi phạm và tình trạng vi phạm nhân quyền," blogger nói với BBC hôm 01/3/2014 từ Sài Gòn,

"Cũng như sẽ đưa ra các thảo luận, các giải pháp và các đề đạt cũng như kiến nghị hay yêu cầu gì đó, tùy tình huống đối với nhà nước."

Nhà hoạt động thuật lại một kết luận được cho là đồng thuận giữa các thành viên của buổi cà phê nhân quyền:

"Ý kiến theo tôi đáng chú ý nhất là sự đồng lòng của các bloggers có mặt là chúng tôi sẽ không dừng lại mà chúng tôi sẽ tiếp tục làm nhiều hình thức, nhiều biện pháp để đòi cho bằng được quyền tự do đi lại của mình," blogger Mẹ Nấm nói.