Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Văn đoàn mới không đối lập Hội nhà văn

Bản quyền hình ảnh giaoduc.net.vn
Image caption Văn đoàn mới dự kiến là một tổ chức mở, ái hữu nghề nghiệp và hoàn toàn độc lập, theo ông Nguyên.

Văn đoàn Độc lập Việt Nam đang được vận động thành lập không có ý định 'đối lập' với các tổ chức, hiệp hội đang tồn tại ở Việt Nam như Hội nhà văn Việt Nam, Hội liên hiệp Văn học Nghệ thuật, theo một thành viên Ban vận động.

Trao đổi với BBC hôm 03/3/2014, nhà phê bình văn học, dịch giả Phạm Xuân Nguyên cho hay theo dự kiến của nhóm chủ trương và vận động, Văn đoàn Độc lập sẽ là một tổ chức xã hội dân sự mang tính chất hoàn toàn độc lập, ái hứu nghề nghiệp, tuy nhiên sẽ có một mức độ cạnh tranh nhất định về hoạt đông và chuyên môn, nội dung với Hội nhà văn hiện hữu của Nhà nước.

'Cạnh tranh qua hoạt động'

Nhà phê bình nói:

"Sự cạnh tranh đó sẽ trên hoạt động, mà trên hoạt động rồi thì sẽ thấy cái chuyện cạnh tranh hay không,

"Chứ không phải mục đích là lập ra hội này để đối lập với hội kia, để cạnh tranh, thì điều đó, bản thân sự thành lập cũng đã có cái khác rồi,

"Sự tồn tại của một sự vật nào đó là nó có lý của nó, thì tất nhiên nó đã khác rồi."

Ông Nguyên cũng nói thêm rằng theo dự kiến của ban vận động, Văn đoàn sẽ là một tổ chức mở.

Theo đó, các hội viên khi tham gia Văn Đoàn vẫn có thể đồng thời là thành viên, hội viên của các tổ chức, hội đoàn chuyên môn khác, trừ phi các hội đoàn đó có yêu cầu khác như yêu cầu hội viên chỉ được tham gia một hội đoàn mà thôi.