Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Trả tiền khám bệnh bằng... rác

Một bác sỹ trẻ cho mở hàng loạt phòng khám ở Indonesia, nơi người nghèo có thể trả phí khám bệnh bằng rác thải.

Bác sỹ Gamal Albinsaid gần đây được trao giải thưởng quốc tế cho các doanh nhân do hình thức kinh doanh của anh giải quyết được hai thách thức lớn ở quốc gia này – dịch vụ y tế cho người nghèo và quá tải rác thải.

Phóng viên BBC Tiếng Indonesia, Endang Nurdin thực hiện.