Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Nhận định về Hòa thượng Thích Trí Tịnh

Tin Đại lão hòa thượng Thích Trí Tịnh viên tịch "là một mất mát lớn" và gây "hụt hẫng", tăng sỹ Thích Quảng Ba nói với BBC Tiếng Việt từ Canbera, Australia.

"Sự mất đi một bậc thầy lớn khiến chúng tôi ưu phiền," vị tăng sỹ xuất gia từ hơn 50 năm trước nói.

Đại lão hòa thượng Thích Trí Tịnh qua đời tại Thành phố Hồ Chí Minh hôm 28/3, thọ 98 tuổi.

Tăng sỹ Thích Quảng Ba nói Hòa thượng Thích Trí Tịnh là một trong những số ít các vị tăng lữ có "công lao phiên dịch Kinh điển Đại thừa nhiều nhất", "giảng dạy và truyền bá pháp môn tịnh độ trên toàn cõi Việt Nam", và "có công đức lớn đối với nền Phật học Việt Nam".

"Là một trong những học tăng xuất sắc nhất của trường Phật học Bảo quốc" thời thập niên 1940, theo lời tăng sỹ Thích Quảng Ba, sự ra đi của Hòa thượng Thích Trí Tịnh "để lại di sản rất lớn cho nền Phật học và cho sự tu hành thanh cao đạo hạnh của những bậc cao tăng hiếm có trong thời gian gần đây".

Về vai trò của Hòa thượng Thích Trí Tịnh trong sự phát triển của Phật giáo Việt Nam kể từ 1981, là thời điểm ra đời Giáo hội Phật giáo Việt Nam chính thức thay thế cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, tăng sỹ Thích Quảng Ba nhận xét:

"Vì nhiều lý do áp lực khác nhau [Ngài cùng các tăng lữ cao cấp khác] đã phải thuận theo lời yêu sách, áp lực, đòi hỏi của chính quyền mới, chính quyền xã hội chủ nghĩa, để tự hủy thể giáo hội của mình."

"Tôi nghĩ các ngài có dụng ý muốn cứu các thành phần còn lại. Các bậc thầy của chúng tôi đành phải đi con đường thỏa hiệp để cứu sống, để bảo tồn được bao nhiêu hay bấy nhiêu, chứ không phải ham muốn quyền lợi hay bị mê hoặc bởi chủ thuyết cộng sản."

Hòa thượng Thích Trí Tịnh, tại miền Nam trước 1975, là một nhân vật lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất.

Sau khi Việt Nam thống nhất, dưới chính quyền của Đảng Cộng sản, ngài chấp nhận làm Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 1976.

Năm 1980, ngài giữ cương vị Phó Trưởng ban vận động thống nhất Phật giáo Việt Nam.

Từ 1984 đến khi mất, ngài đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.