Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Đừng nhìn về dĩ vãng 1975'

Nhà báo Nguyễn Tú A ở Quận Cam, California nói với BBC về giai đoạn ông bị một số người tại cộng đồng ở Hoa Kỳ chống đối mạnh khi về Việt Nam.

Ông Tú A, từng làm báo tại Việt Nam và ở Hoa Kỳ, mô tả ông là một trong những người gốc Việt đầu tiên về Việt Nam sau năm 1975 trong chuyến đi hồi năm 1986.

'Họ chống đối tôi thật nhiều và tôi nghĩ họ có quyền của họ. Nhưng tôi nghĩ họ cũng không sai vì tôi không ở hoàn cảnh của họ bị tù đầy mười mấy năm tù.

"Nếu tôi ở trong hoàn cảnh của họ có lẽ tôi cũng sẽ làm như vậy", ông Tú A nói.

Tuy nhiên theo ông thì giai đoạn chống đối bây giờ không còn như xưa.

“Thời gian chống đối của ngày đó không còn nữa. Cũng giống như lái xe thôi nếu người ta cứ nhìn về đằng sau mãi thì sẽ không lái được.

“Nếu mình cứ nhìn lại cái dĩ vãng của mình, của năm 1975 của Cuộc chiến Việt Nam thì mình sẽ không thấy tới đâu. Bây giờ mình phải nhìn tới đi”, ông Tú A nói với Nguyễn Hoàng của BBC tiếng Việt trong một cuộc phỏng vấn tại Nam California.

Gần đây ông Tú A nhận định về điều ông gọi là 'các phe chống Cộng chống lẫn nhau' trong cuộc phỏng vấn với Phố Bolsa TV.