Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Nghệ thuật và công nghệ hiện đại

250 tác phẩm của nghệ sĩ Mike Kelley được mở tại bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Los Angeles.

Thành phố Mexico đang kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Octavio Paz với một triển lãm dành cho nhà văn đoạt giải thưởng Nobel tại Thư viện Jose Vasconcelos.

Và bảo tàng Prado tại Madrid đang trưng bày sáu bức phác thảo sơn dầu của danh họa thế kỷ thứ 17 Peter Rubens mang chủ đề Thánh Thể.