Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Cần Thơ biểu tình lớn chống Trung Quốc

Một loạt các video biểu tình phản đối Trung Quốc đã xuất hiện trên mạng trong những ngày gần đây.

Trong video này, hàng ngàn người đã xuống đường trước công viên Lưu Hữu Phước ở Cần Thơ vào ngày 12/05 hô vang ‘Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam’ và ‘Phản đối, phản đối, phản đối’ hành động của Trung Quốc trên Biển Đông.