Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Chủ tịch Kỳ Anh nói về vụ bạo loạn

Về vụ bạo loạn của công nhân trong cuộc biểu tình chống Trung Quốc, ông Nguyền Văn Bổng, chủ tịch huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, nơi đóng nhà máy thép Formosa thuộc Khu công nghiệp Vũng Áng, xác nhận với BBC có hai người Trung Quốc chết, một người 'do cảm nắng' và một người 'bị đánh chết'.

"Người Việt Nam không ai có ai chết cả," ông nói và cho biết cuộc biểu tình của công nhân ở khu công nghiệp này là 'tự phát' do việc Trung Quốc đưa giàn khoan vào Biển Đông.

Ông cũng cho biết là tình hình ở đây hiện giờ 'đã ổn định