Biểu tình trước ĐSQ Trung Quốc ở London

Biểu tình trước ĐSQ Trung Quốc ở London

Hàng trăm người trong chiều 18/5 đã hô vang các khẩu hiệu đòi Trung Quốc rút giàn khoan khỏi vùng biển Việt Nam.

Chị Thái Chu, Việt kiều sống tại London nói lý do khiến chị tới tham gia phản đối Trung Quốc: "Đất nước đang lâm nguy, giặc Tàu đã tràn vào bờ biển Việt Nam. Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh... Chủ quyền là không thể nhân nhượng!"

Thế còn anh Nguyễn Văn Minh, một Việt kiều khác, nói: "Đòi hỏi của Trung Quốc ở vùng biển [Đông] là rất vô lý. Đó là ăn cướp."

Trong suốt thời gian biểu tình, Tòa Đại sứ Trung Quốc đóng kín cửa. Nơi đây cũng không treo cờ Trung Quốc trong các dịp cuối tuần.

Tại vị trí bên kia đường đối diện với Tòa Đại sứ, nơi thường xuyên có các biểu ngữ phản đối điều được cho là sự đàn áp của Bắc Kinh đối với các thành viên Pháp Luân Công và tình trạng lấy nội tạng sống của tử tù tại Trung Quốc, hôm nay đã được khoanh vùng nhường chỗ cho hoạt động biểu tình của người Việt.