Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

TQ siết chặt an ninh tàu điện ngầm

Bạo động chết người tại vùng Tân Cương khiến Bắc Kinh siết chặt an ninh một số nhà ga tàu điện ngầm.

Các thủ tục kiểm tra an ninh được triển khai như tại sân bay có nghĩa là những dòng người xếp hàng dài bên ngoài một số nhà ga tàu điện ngầm đông nhất thế giới.

Hệ thống tàu điện ngầm ở Bắc Kinh có gần 200 nhà ga và có khoảng 10 triệu lượt người sử dụng mỗi ngày và nay người ta có thể thấy sự hiện diện của cảnh sát có vũ trang trên đường phố.