Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Tôi ủng hộ nỗ lực của Việt Nam'

Phát biểu tại Đối thoại Shangri-La hôm 30/05, Thủ tướng Nhật Bản nói ông "ủng hộ Việt Nam trong nỗ lực giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại".

Ông Shinzo Abe cũng đưa ra ba nguyên tắc và luật lệ ứng xử trên biển mà ông gọi là 'đơn giản và dễ hiểu' và yêu cầu các quốc gia liên quan trên biển tuân thủ.

Ông Abe cũng nói ông "hy vọng nhiều rằng một bộ quy tắc ứng xử thật sự có hiệu quả có thể được thiết lập trên Biển Đông giữa ASEAN với Trung Quốc."