Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Salvador, linh hồn châu Phi của Brazil

Từng là điểm buôn bán nô lệ lớn, Salvador mang đậm dấu ấn Phi châu với vũ điệu capoeira và tôn giáo Candomblé.