Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Rùa biển Brazil dự đoán World Cup

Một con rùa biển mang tên Đầu to được giao trọng trách dự đoán kết quả trận mở màn World Cup 2014 giữa Brazil với Croatia vào thứ Năm 12/06.

Người dân địa phương ở khu bảo tồn Praia do Forte, Brazil nảy ra ý tưởng thực hiện phiên bản mới của Bạch tuộc Paul.

Một nhân viên ở khu bảo tồn nói việc dự đoán này chỉ cho vui và nhằm nhấn mạnh thông điệp bảo vệ sự sinh tồn của rùa biển trong khu vực.

Thực hiện bởi Julio Gomes, BBC Brasil.