Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Dự án ngân hàng cho nhà nông Indonesia

Theo Ngân hàng Trung ương Indonesia, gần nửa dân số 240 triệu người nước này không được hưởng các dịch vụ tài chính cơ bản.

Nay một số ngân hàng lớn tại đây đang thử nghiệm một dự án mới mang tên "giao dịch ngân hàng không qua chi nhánh" như một cách thức để mở rộng các dịch vụ ngân hàng tới vùng nông thôn.

Dự án cho phép người nông dân có thể gửi tiết kiệm, rút hay chuyển tiền, hoặc thanh toán hóa đơn qua một cửa hàng đại lý cho ngân hàng ở làng mình.

Phóng viên BBC Christine Franciska tường thuật từ Central Java.