Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Vì sao Quốc hội chưa ra nghị quyết?

Ông Trần Quốc Thuận, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cho rằng Quốc hội chưa ra nghị quyết riêng về Biển Đông vì tình hình chưa 'đặc biệt nghiêm trọng'.

"Quốc hội có đưa vấn đề Biển Đông vào một nghị quyết chung chứ không phải là không có nghị quyết" ông Thuận nói BBC trong cuộc phỏng vấn ngày 24/6.

"Còn trong trường hợp Quốc hội ra một nghị quyết riêng thì đó phải là vấn đề đặc biệt, mà Việt Nam và Trung Quốc thì không phải là đang trong tình trạng chiến tranh toàn diện."