Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Tuần hành vì dân chủ ở Hong Kong

Hàng trăm ngàn người Hong Kong xuống đường tuần hành vì dân chủ hôm 1/7, vài ngày sau cuộc trưng cầu dân ý không chính thức về quyền bầu cử.

Một số người biểu tình nói họ tự hào là người Hong Kong, và không chấp nhận sự áp đặt của Trung Quốc đối với nơi này.

Hồng Nga tường thuật từ trung tâm Hong Kong.