Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Giải cứu cá voi con

Một chú cá voi con đã được giải cứu sau hai ngày mắc cạn ở bãi biển Palm Beach, phía Nam Brisbane, Úc.

Con cá voi khoảng hai tuổi thuộc họ cá voi lưng gù nay đã được tự do trong đại dương sau nhiều lần giải cứu không thành.