Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Hành động TQ sẽ khiến Đảng phải thay đổi'

Trao đổi với BBC về ý kiến của ông đăng trên nhật báo New York Times của Mỹ rằng Việt Nam nên thoát khỏi mối liên hệ về mặt ý thức hệ của Trung Quốc, Giáo sư Tương Lai, người từng là cố vấn thủ tướng, nói rằ̀ng giới lãnh đạo Việt Nam 'thấy được hiểm họa từ Trung Quốc'.

"Nhưng họ vẫn có ảo tưởng rằng Trung Quốc là một nước xã hội chủ nghĩa thì dù sao cũng chung ý thức hệ thì Trung Quốc sẽ giúp họ giữ vững chế độ, nói cách khác là giúp Đảng giữ được cái ghế quyền lực," ông nói.

"Trung Quốc thì không muốn gì hơn là duy trì Việt Nam trong tình thế như trong thời gian qua với chế độ toàn trị phản dân chủ."

Tuy nhiên, Giáo sư Tương Lai cũng nói rằng ông tin Việt Nam có cơ hội thoát khỏi sự ràng buộc với Trung Quốc do trong hàng ngũ lãnh đạo Việt Nam 'luôn có những nhân tố tích cực'.

"Những nhân tố này sẽ hỗ trợ, đẩy tới và chuyển hóa khiến cho nhà cầm quyền Việt Nam càng ngày càng phải tiến bộ lên, loại bỏ những bộ phận giáo điều, bảo thủ bám gót Trung Quốc," ông giải thích.

"Căn cứ vào diễn biến tiǹh hình thì càng ngày tôi càng thấy lực lượng mong muốn dân chủ hóa đất nước càng mạnh lên."

Trong bối cảnh sắp đến kỳ đại hội lần thứ 12 của Đảng, ông tin rằng hành động của Trung Quốc trên Biển Đông 'hoàn toàn sẽ dẫn đến sự thay đổi về ý thức hệ'.

"Việt Nam khi bị dồn đến chân tường bao giờ cũng có sức bật dậy rất ngoạn mục," ông nói.