Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Có thể xử lý hình sự ông Trần Văn Truyền

Trả lời BBC ngày 24/7, Luật sư Hoàng Văn Hướng, Trưởng văn phòng Luật sư Hoàng Hưng (Đoàn luật sư TP Hà Nội), cho biết ông Truyền có thể bị xử lý hình sự nếu bị phát hiện vi phạm ở mức độ nặng.

"Công tác kiểm tra nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm thì phải làm theo điều lệ Đảng và giao cho tổ chức quản lý sinh hoạt Đảng của ông Truyền", ông Hướng nói.

"Còn việc bổ nhiệm là trách nhiệm của cơ quan chính quyền. Cần xem xét việc bổ nhiệm cán bộ có làm theo quy trình, các tiêu chế, điều kiện bổ nhiệm cán bộ hay không".

"Ở đây có hai khía cạnh là xem xét vi phạm điều lệ đảng và vi phạm trong việc bổ nhiệm cán bộ khi còn đương chức"

"Nếu có vi phạm thì xử lý kỷ luật theo điều lệ đảng, xử lý kỷ luật ở cấp chính quyền , hành chính và kể cả hình sự".