Vịnh Hạ Long
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Ràng buộc khi giao di sản cho tư nhân'

Để khai thác mặt lợi của việc giao cho khu vực tư nhân tham gia kinh doanh di sản thiên nhiên, văn hóa, lịch sử liên quan tới du lịch, cần đảm bảo những ràng buộc yêu cầu các doanh nghiệp này tuân thủ các quy định quốc gia và quốc tế theo một chuyên gia trong lĩnh vực quản lý di sản.

Trao đổi với BBC hôm 28/7/2014, ông Nguyễn Quốc Hùng, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Di sản, thuộc Cục Di sản Văn hóa, thuộc Bộ Văn hóa, Du lịch và Thể thao của Việt Nam, nói:

Bản quyền hình ảnh AP
Image caption Bitexco đang đề nghị chính phủ duyệt cho phép kinh doanh trên toàn bộ Vịnh Hạ Long trong 50 năm.

"Mặt lợi thứ nhất là phải bảo tồn được các di sản văn hóa, nhất là Vịnh Hạ Long, đảm bảo theo các quy định của Công ước về Bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới của Unesco năm 1972.

"Rồi phải bảo vệ theo Luật Di sản Văn hóa cũng như Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản Văn hóa của Nhà nước Việt Nam."

Theo ông Hùng, các cơ quan chức năng sẽ cần xem xét tất cả các điều kiện, đặc biệt là yêu cầu về việc bảo vệ di sản văn hóa trong trường hợp thẩm duyệt một dự án giao cho doanh nghiệp, tổ chức tư nhân kinh doanh di sản văn hóa, thiên nhiên, như trường hợp mới đây xin được kinh doanh trong 50 năm của Công ty Bitexco đối với Vịnh Hạ Long.