Việt Nam - kinh tế và phát triển
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Thời gian tổng kết 30 năm quá gấp gáp?'

Thời gian từ nay tới 5/2015 để hoàn tất báo cáo tổng kết "30 năm đổi mới" kinh tế ở Việt Nam mà Chính phủ đang đề nghị phối hợp với Ngân hàng Thế giới (World Bank) có thể là 'không nhiều' và chỉ đảm bảo đạt một số đánh giá 'cơ bản', theo một nhà phân tích.

Trao đổi với BBC hôm 31/7 từ Hà Nội, Tiến sỹ Hàn Mạnh Tiến, nguyên thành viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Vusta), cựu Trưởng ban Đối ngoại Hội Khoa học Kinh tế (VEA) nói về mục đích của việc tổng kết này.

Ông nói: "Thứ nhất, tôi nghĩ rằng việc tổ chức nghiên cứu chắc chắn để phục vụ cho Đại hội Đảng, thế còn có kịp hay không kịp, cũng chắc chắn rằng sẽ có một bản báo cáo.

"Nhưng độ sâu và chất lượng đến đâu thì nó lại là một việc khác. Trong vòng sáu, bảy tháng, mà để nghiên cứu một cách kỹ lưỡng giữa 30 năm đổi mới Việt Nam để rút ra các bài học, rút ra các cách thức, thì tôi nghĩ thời gian hơi ít, cần một thời gian dài hơn và nghiên cứu sâu hơn.

"Tuy nhiên, nếu Ngân hàng Thế giới, Chính phủ huy động được và sử dụng được những đội ngũ chuyên gia, những nhóm chuyên gia có năng lực và có tâm huyết, cũng có thể rút ra được những điều cơ bản."

'Lúng túng tư tưởng, định hướng'

Nhà phân tích cho rằng từ trước tới nay, tiếp cận tư vấn, khuyến nghị của Ngân hàng Thế giới với Việt Nam đều thực hiện theo phong cách "mềm mỏng", nên không có "xung đột" gì lớn về mặt tư tưởng, đường hướng, trừ ở một số khuyến nghị ở tầm mức giải pháp, kỹ thuật.

Tuy nhiên, ông cho rằng, Việt Nam đang đứng trước một vấn đề phải giải quyết tường minh quan niệm về mối quan hệ trên thực tế giữa thế nào là "nền kinh tế thị trường" được kết hợp với điều được gọi là "định hướng xã hội chủ nghĩa", một vế khái niệm mà một hội thảo góp ý cho văn kiện của Đảng do Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam tiến hành một giai đoạn không lâu trước đây, từng đề cập.

Ông Tiến nói: "Không thể giải thích được, và cho tới ngày nay cũng không có ai giải thích hoặc viết một cách rành mạch thế nào là kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa...

"Ở đây, kinh tế thị trường là kinh tế thị trường, còn vế gọi là 'xã hội chủ nghĩa' nó phải được thể hiện ở những chính sách, những luật lệ, những hệ thống khác, cho nên gắn hai từ ấy vào với nhau, rõ ràng tạo ra sự lúng túng về mặt tư tưởng và định hướng."