Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Thông tư 28 là trái pháp luật'

Luật sư Trần Đình Triển nói Thông tư 28 của Bộ Công an trong đó cho phép điều tra viên lập hồ sơ luật sư là một văn bản "trái pháp luật".

Nhận định trên được ông Triển đưa ra sau khi một hội thảo của Đoàn luật sư TP Hà Nội về thông tư này bị hủy do ban quản lý hội trường đơn phương rút hợp đồng.

"Họ nói rằng họ cương quyết không cho thuê nữa vì có sự can thiệp bên Bộ Công an", ông nói BBC trong buổi phỏng vấn ngày 19/8.

"Tôi đã yêu cầu họ trả lời bằng văn bản, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được".

"Nhưng tôi tin chắc rằng có thể có áp lực nào đó vì đoàn luật sư Hà Nội lâu nay vẫn thuê hội trường này".

"Văn bản của một Bộ đưa ra trong đó đặt điều tra viên lên trên luật sư là không được."

"Đây là một văn bản trái pháp luật, không phù hợp với luật thực định và thực tiễn".

"Không thể vì lợi ích cục bộ hay quyền lợi của một nhóm nào đó mà đưa ra một văn bản cản trở lợi ích của dân tộc, của nhà nước, của Đảng," ông nhận định.