Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Hệ thống hành chính cản trở doanh nghiệp

Hệ thống hành chính của Việt Nam gây nhiều cản trở cho hoạt động của doanh nghiệp, của người dân, theo kinh tế gia Phạm Chi Lan.

Thông điệp trên được bà Lan đưa ra trong buổi phỏng vấn với BBC ngày 20/8.

"Luật đầu tư cũng như Luật doanh nghiệp là hai bộ luật thường được các doanh nghiệp quan tâm rất cao, cả doanh nghiệp Việt Nam lẫn doanh nghiệp nước ngoài", bà nói.

"Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện của nó thì cũng có những điều không được như luật cam kết."

"Luật cam kết bao giờ cũng là tạo ra những môi trường thông thoáng, thuận lợi cho doanh nghiệp và tôn trọng tối đa quyền tự do kinh doanh của họ và nhà nước chỉ tập trung kiểm soát những lĩnh vực quan trọng, cần thiết và các cơ quan nhà nước phải tạo điều kiện cho nhà đầu tư hoạt động."

"Nhưng thực tế thì hệ thống hành chính của Việt Nam cũng gây ra rất nhiều cản trở cho hoạt động của doanh nghiệp, của người dân."

"Trong mấy năm gần đây thì nền kinh tế cũng không phát triển được như mong muốn. Sự suy giảm của đầu tư từ khu vực tư nhân của Việt Nam, hàng vạn doanh nghiệp tư nhân Việt Nam ngưng hoạt động trong những năm qua cũng làm nhiều người lo ngại."

"Luật đầu tư hay Luật doanh nghiệp sửa đổi thì phải hướng tới làm sao đảm bảo một môi trường thuận lợi hơn, thông thoáng hơn cho các doanh nghiệp hoạt động được tốt để phục vụ cho nền kinh tế, nhất là trong điều kiện Việt Nam đang phải cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt hơn."

"Nếu doanh nghiệp không cải thiện được thì Việt Nam cũng không thể nâng khả năng cạnh tranh của mình," bà nhận định.