Gia đình nghệ nhân ca trù Nguyễn Văn Mùi
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Duy trì, truyền bá ca trù cho thế hệ sau

Ca trù là một thể loại âm nhạc truyền thống với hơn 900 năm lịch sử chỉ có tại miền Bắc Việt Nam.

Mặc dù vào năm 2009 ca trù được UNESCO công nhận là một trong những Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ, nhưng việc lưu giữ nghệ thuật này vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Gia đình nghệ nhân ca trù Nguyễn Văn Mùi, một trong những bậc thầy còn lại của môn nghệ thuật này, cùng con trai Nguyễn Văn Khuê và cháu nội Nguyễn Thu Thảo, quyết tâm cùng các thành viên khác trong gia đình duy trì ca trù.

Ông cho biết làm được điều đó không chỉ để bảo vệ truyền thống gia đình mà còn để truyền bá nghệ thuật này cho các thế hệ sau.

Video do Hà Mi, Ban Việt Ngữ, thực hiện.